Információs pult

Pandora-felhasználó név igénylése:
Pandora azonosítók: Déli Ép. alagsor 802. szoba
Pandora operátorok fogadóórái:
Nándorfalvi Nikoletta keddenként 15.00 - 17.00
Erdődi Péter csütörtökönként 10.00 - 12.00

Információk TTK-soknak és IK-soknak egyaránt: SZEGÉNY KREDITES HALLGATÓ, VIGYÁZZ! Azok a hallgatók, akik 2003. szeptemberében iratkoztak először, azaz kezdték el tanulmányaikat, hivatalosan is kredites hallgatóknak számítanak. Míg az előző évfolyamok a kreditrendszer előnyeit élvezték csak, őket már a hátrányok is sújtják. A kredites hallgatóra számos szigorú előírás vonatkozik, amelyek betartása nem is olyan könnyű. A hallgatóság nagy része nincs felkészülve arra a gondolkodásmódra, amellyel elkerüli az elbocsátás feltételeit. Vegyék komolyan, mert nem lehet felmentést adni a mennyiségi szabályok alól, még méltányosságból sem!

Hányszor lehet egy tárgyat felvenni? Az ETVSz és az IKTVSz értelmében a kreditrendszerben egy tárgyat legfeljebb 3-szor lehet felvenni! Ez azokra a hallgatókra érvényes, akik 2003-ban, vagy az utána iratkoztak be először. (A korábban felvett és 2003-ig halasztó hallgató is ilyennek számít.) Azok a hallgatók, akik 2002-ben, vagy korábban kezdték el tanulmányaikat (= iratkoztak először), minden tárgyat 4-szer vehetnek fel tanulmányuk teljes időtartama alatt.

Utolsó négy félév: A négy utolsó félévben 30 kredit teljesítése kötelező: Ez is a 2003-as kredites generációval lép életbe.

Testnevelés: A nappali tagozatokon a testnevelés 2003-tól kezdve két féléves kritérium tárgy a diplomához, azaz kötelező elvégezni. Kreditértéke nulla. A 2002-ben vagy korábban iratkozottak számára a testnevelés nem kötelező!

Plusz 10% kredit elvégzésének lehetősége: A kreditrendszerben a hallgató a tanulmányai össz kreditértékének a 10%-át ingyen elvégezheti - kötelező tanulmányain felül. Erre jelenleg bármilyen ELTE-s kurzus alkalmas, ahol a hallgatót tudják fogadni. A tárgyfelvételnél meg kell adni azt, hogy az adott tárgyat a +10% terhére vette fel a hallgató. Ezt a lehetőséget terjesszük ki a régi, 2003. előtt kezdő hallgatóinkra is! Ha valaki teljesítette az abszolutóriumot és még szeretne a +10% terhére tanulni, akkor adjon be erről kérvényt!

Közismereti és társadalomtudományi tárgyak: Többen kérdezik, hogy melyek a közismereti tárgyak? Erre tömören az a válaszom, hogy azok, amelyek megtalálhatók a http://philosophy.elte.hu/targylista.html oldalon. Ezekből kell 6 órányit felvenni. Arra nézve nincs megszorítás, hogy hogyan kell a három tárgyat kiválasztani. (Volt, de elkopott.) Megjegyzés: A fenti honlapon szerepel Kurtán Lajos: Közgazdasági alapismeretek I-II. c. tárgya is, amely nem azonos a Közgazdasági sávban tartott óráival.